Waarom BodemVizier ?

 

Adviseurs hebben veel kennis in huis van de richtlijnen en de wetgeving. Aannemers weten goed wat er in de markt afspeelt en welke informatie nodig is voor de voordeligste prijsopgave. Verbazingwekkend genoeg spreken beide partijen niet dezelfde taal. Zelfs niet als er bestekken e.d. door gerenommeerde adviesbureaus worden opgesteld.

 

Het is BodemVizier opgevallen dat door het gebrek aan de koppeling van beide partijen vaak niet de voordeligste oplossing wordt gekozen en er veel geld aan bestekken en detaillering op gaat welk in de praktijk vrijwel direct wijzigd. Tevens gaat er vaak kostbare tijd verloren door extra onderzoek op het moment dat een project moet starten. 

 

Vanuit BodemVizier is er kennis van beide zijde van het speelveld en is de missie om vroegtijdig, in de juiste volgorde, de acties uit te zetten.

 

Concreet houdt dit bij een aantal voorbeelden in:

  • Bij afzet rekening houden met wat de wetgever, maar ook de (acceptatie) markt vraagt. Hiermee kunnen de aannemers een passendere prijsopgave maken.

  • Bij onderzoek vooral kijken waar de risico’s zitten. Soms kan een extra boring in het voorstadium een hele boel ellende in de saneringsfase voorkomen. (Bijvoorbeeld toch een restverontreiniging net te dicht op de erfgrens of een monumentale boom)

  • Zijn alle analyse voor de voordeligste afzet wel geanalyseerd en de juiste toetsingen uitgevoerd? (normaliter worden enkel de analysepakketten voor de wetgever meegenomen, maar daarmee kan er nog geen voordelige afzet gerealiseerd worden) 

  • Check op compleetheid van de voorbereidende werkzaamheden, Niet Gesprongen Explosieven, archeologie, grondwater voldoende beschouwd ?

  • Controle van aangeboden prijzen, door middel van een vooraf opgestelde kostenraming of een aangeleverde staat. En mogelijk met de uitvoerende partij in gesprek om te optimaliseren.