Projectontwikkelaars

 

 • Een kostenraming voor elk stadium van het project 

 • Een studie naar optimalisatie bij (voorgenomen) ontwikkelingen

 • Een risico inventarisatie van de risico's omtrent de bodem/locatie 

 • Mogelijkheden voor subsidies

 • Opstellen van integrale saneringsplannen/ meldingen in overeenstemming met de project en bouwplannen

 • Opstellen werkbeschrijving

 • Vergelijking aanbiedingen en selectie partijen

 • Coördinatie bij uitvoering van projecten

 

Overheden

 

 • Expertise inhuren bij voorbereiding van uitgifte terreinen

 • Beoordeling van plannen bij EMVI uitvragen bij verontreinigde grond en aanverwante

 • Een studie naar optimalisatie bij (voorgenomen) ontwikkeling van terreinen

 • Een risico inventarisatie van de risico's omtrent de bodem/locatie 

 • Mogelijkheden voor subsidies

 • Opstellen van integrale saneringsplannen/ meldingen in overeenstemming met de project en bouwplannen

 • Opstellen werkbeschrijving

 • Vergelijking aanbiedingen en selectie partijen

 • Coördinatie bij uitvoering van projecten

 

Adviesbureau's

 

 • Inhoudelijk controle bestekken voor het uitgeven op de markt. Wij rekenen het werk uit en halen hiermee de fouten eruit die anders bij de NVI gevraagd worden. Hiermee kan dus een beter product op de markt gezet worden

 • Opstellen kostenraming begeleidend bij saneringsplannen/ busmeldingen

 

Bedrijven 

 

 • Een oplossing voor uw grondige reststromen uit productieprocessen

 • Een kostenraming voor elk stadium van het project 

 • Een risico inventarisatie van de risico's omtrent de bodem/locatie 

 • Mogelijkheden voor subsidies

 • Opstellen van integrale saneringsplannen/ meldingen in overeenstemming met de project en bouwplannen

 • Opstellen werkbeschrijving

 • Vergelijking aanbiedingen en selectie partijen

 • Coördinatie bij uitvoering van projecten 

 

 

Particulier / makelaar

 

 • Bij aan- en verkoop van percelen een duidelijk verhaal over kosten, kansen en risico's

 • Onafhankelijke partij aan tafel bij discussie over nut en noodzaak van bodemonderzoek en sanering bij aan-/ verkoop percelen

 • Begeleiding bij het selecteren en uitvragen van de juiste partijen bij werkzaamheden met verontreinigde grond

 • Vergelijking aanbiedingen en selectie partijen

 • Coördinatie bij uitvoering van projecten

 

Aannemers

 

 • Net gestart in werkzaamheden met verontreinigde grond of niet de dagelijkse business? Wij kijken graag mee naar de voordeligste afzet, inhuur waterzuivering, regelen/ coördineren juiste meldingen/ vergunningen.  

 • Begeleiding bij het aanbieden van de  (sanerings)werken

 • Controle begroting op mogelijke optimalisatie's

 • Meedenken in EMVI uitvragen